Personalistika
Získat kvalitní personál je stále komplikovanější. A možná ještě komplikovanější je si ho udržet. Oblast personalistiky se věnuje náboru personálu, doporučíme vám jak odhadnout kvalitního zaměstnance, co udělat proto, abyste si včas ověřili jeho znalosti a dovednosti. Pomůžeme vám nastavit způsob hodnocení, motivace a odměňování personálu.

Zpětná vazba vašich zaměstnanců je také důležitá pro váš celkový přehled. Naučíme vás, jak ji získávat.

Chcete, aby vaši zaměstnanci dodržovali standardy restaurace? Aby dodržovali vámi stanovená pravidla? Připravíme vám manuál zaměstnance, který bude obsahovat všechny důležité body, a pomůžeme vám ho zavést do praxe.

Robert Broj, Jan Boroš