Provozní audit
Provozní audit probíhá na vaší provozovně a cílem je definovat oblasti pro zvýšení zisku a zlepšení zákazníkovy spokojenosti. Audit může mít několik fází, například rozhovory s vedoucími pracovníky, personálem nebo se některý ze členů našeho týmu stane na pár hodin „vašim“ zaměstnancem. Na variantě auditu se vždy dopředu domlouváme s vedoucím nebo majitelem provozovny.

Jan Boroš, Robert Broj