Tajný host/Mystery shopping
Služba Tajného hosta je stále více vyhledávána majiteli restaurací, obchodů nebo peněžních ústavů. Je to jeden
z nástrojů, jak zkontrolovat provozovnu ve vaší nepřítomnosti. Na přání klienta připravíme návštěvu Tajného hosta a její vyhodnocení s doporučením dalších kroků.

Robert Broj, Jan Boroš