Vzdělávání a rozvoj
Vzdělávací bloky jsou vám ušité přímo na míru na základě úvodního auditu. Kurzy jsou vedené interaktivní formou, všichni účastníci jsou aktivně zapojováni do probírané látky. Cílem je se co nejvíce přiblížit vaší praxi.  

Typy kurzů:

Pro vaši provozovnu - šité na míru
- Konají se na vašem pracovišti
- Jsou ušité přímo na míru, vycházejí z úvodního auditu
- Pomohou zlepšit úroveň poskytování vašich služeb a zvýšit tak váš kredit

Otevřené kurzy
- Účastníci ze stejného oboru, ale jiných provozoven
- Konají se na jednom místě
- Věnují se konkrétnímu tématu, které je předem známé
- Předáváním zkušeností mohou pomoci k novým poznáním, které pak využijete v praxi

Zážitek zákazníka
Kdykoliv navštívíme poskytovatele služeb, prodejce bot, nebo třeba administrativního úředníka v peněžním ústavu, vždy si odnášíme osobní zážitek. Stejně tak si ho i odnáší náš host. Tento kurz vám prozradí, co všechno ovlivňuje vnímání zákazníka a jak to můžete ovlivnit i vy.
 
Prodejní dovednosti/Prodejní mapa
V tomto kurzu vás provedeme technikami, které mohou ovlivnit vnímání vašich hostů a zároveň zvýšit obrat provozovny. Naučíme vás způsobu efektivnějšího prodeje se zaměřením na zákazníkův zážitek ve vaší provozovně.

Komunikace se zákazníkem
Faktory, které ovlivňují vnímání vašeho zákazníka, aneb jak docílíte jeho opětovné návštěvy. Vedení hovoru, pokládání správných otázek, vcítění se do role zákazníka, řešení běžných zákaznických stížností, to vše budete umět po absolvování tohoto kurzu.

Řešení konfliktů
Do konfliktu se často dostane každý z nás. Pokud potřebujete řešit konflikty se zákazníky a kolegy, pak doporučujeme tento kurz. Pomůže vám nalézt způsoby, jak takovým situacím předejít, případně je vyřešit.

Motivace personálu
Cílem tohoto kurzu je najít společnou cestou možnosti, jak lépe motivovat váš personál.

Time management
Tento kurz se věnuje efektivnějšímu využití vašeho času, plánování a předcházení stresových situací.

Manažerské dovednosti
Můžeme tomu říkat manažerské dovednosti nebo dovednosti provozního restaurace. Cílem je se naučit vést své podřízené, správně je motivovat, umět řídit pracovní schůzky a naučit se správně prezentovat.

Prezentační dovednosti
Tento kurz se věnuje správnosti prezentace, jejímž prostřednictvím můžete vysvětlit svým kolegům nové informace. Naučíme vás základní pravidla týkající se prezentace a její přípravy.

Stolničení
Chcete pracovat v restauraci, ale nikdy jste tuto práci nedělali? Nebo zaměstnáváte nevyučené v oboru? Připravíme vás na základní pravidla obsluhy, prostírání, komunikace s hosty.

Počítačové dovednosti
V tomto kurzu se naučíte jak používat email a základy MS Office (word, excel, powerpoint).

Coaching
Koučování je dialog mezi koučem a koučovaným, založený na konstruktivním přístupu a zaměřuje se na řešení konkrétních situací. Jeho výsledkem je akční plán kroků.

Robert Broj